TEATRE
Palamós
20 de març de 2023
Inici   |   Calendari   |   Amics del teatre   |   Cistella

CONDICIONS GENERALS

 

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web https://www.lagorga.cat/, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.

L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS disposa d’una pàgina web de productes que són subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

 

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació de negoci. 

 

USUARI REGISTRAT

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’obrar, pot crear el seu propi usuari, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’apartat “Amics del Teatre”.

L’usuari amb la complementació de les seves dades declara que tots els facilitats són certs, actualitzats i corresponen a la seva persona.

Un cop complert el procediment, l'usuari podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visualitzar el seu historial de comandes i compres, els detalls de les transaccions, així com les seves dades de caràcter personal. En qualsevol moment l’USUARI podrà realitzar les modificacions que consideri convenients, així com donar de baixa el compte.

Per poder autentificar-se en aquesta web, es disposarà d’un nom d’usuari i contrasenya que serà escollit per el propi usuari i que li permetrà accedir a un àrea personal.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sòls temporal a tercers. Per això, l’usuari es compromet a fer un us diligent i mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers al permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixements d’ella.

En el supòsit de que l’usuari coneix o sospiti del us de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata en la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, per a que procedeixi a la seva modificació.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascú dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de comanda.

Una vegada seleccionat el producte que desitgi comprar, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit.

Si en el termini de 48 hores no ha rebut l’entrada, cal que es posi en contacte amb departament d’atenció al client de l’empresa indicada. En tot cas, es demana que prèviament,  es comprovin totes carpetes del seu correu, inclosa la de no desitjat.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma correcte, L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS emetrà la corresponent entrada a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari.

Si ho considera, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cultura@palamos.cat o per telèfon a 972 602 330 per sol·licitar que li remetrem l’entrada per correu electrònic, o si ho prefereix podrà adreçar-se a les nostres oficines per tal que li facilitem en format paper.

L’usuari, un cop adquireixi l’entrada, aquesta no podrà esser canviada ni se li tornarà el seu import a excepció d’anul·lació total de l’acte on l’organització es compromet a la devolució de l’import de l’entrada. El cost de distribució que els canals de venda apliquen al preu de l’entrada, no serà retornat en cap cas per l'Organització, atès que l'Organització no és perceptora d'aquest import i que la prestació d'aquest servei s'entén realitzada en el moment de la compra de l’entrada.

L’entrada s’ha de custodiar fins el dia de l’esdeveniment. El comprador o la persona a nom de qui es personalitza l’entrada, assumeix tota responsabilitat en el cas que la seva entrada es presenti per duplicat, fotocopiada o falsificada, perdent tots els drets que aquesta li atorga per a poder accedir a l’esdeveniment

 

Resolució De Conflicte:

S'informa que L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d'arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d'atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'informa de l'existència d'una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l'àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius, llevat que es tracti d’imposicions legals i seran d’aplicació 30 dies després de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no hi està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

Back to Top